Kawasaki Z 650


Naked Bike

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
3 Stunde
50 km
0,40 €
45 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Tag
300 km
0,40 €
99 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Wochenende
600 km
0,40 €
239 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Sparwoche
900 km
0,40 €
239 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Woche
1500 km
0,40 €
439 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
zurück