CF-Moto CForce 820 V2 EFI 4x4 DLX

Allgemeines

Type: CF-Moto CForce 820 V2 EFI 4x4 DLX
Leistung: 44 kW / 60 PS

Tarife

Tarif
Freikilometer
Preis/Mehrkilometer
Preis
3 Stunde
50 km
0,45 €
60 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Tag
200 km
0,45 €
129 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Wochenende
400 km
0,45 €
299 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Sparwoche
500 km
0,45 €
299 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)
1 Woche
700 km
0,45 €
499 EUR
Kaution 1000,00 Euro (Bar oder Kreditkarte)